MENU
Aula_close Layer 1

Om Børnehave/vuggestue

Fresiahaven er en aldersintegreret institution med en vuggestue med 10 børn og en børnehave med 56 børn. Vi har tilknyttet 7 dagplejere, bosiddende i Tim, Vedersø og Stadil.

Institutionen ligger i udkanten af vores lille by, og huset ligger i rolige omgivelser, midt i et parcelhuskvarter, tæt på by, skov og mose.
Vi har en dejlig legeplads med udfordringer til både store og små.

Værdier:
Fresiahavens værdigrundlag er nærhed, omsorg, tryghed, ærlighed og respekt, positiv kontakt med børn, forældre, personalet indbyrdes og øvrige berøringsflader til Fresiahaven.

Personalet arbejder ud fra et systemisk, narrativ og en ressourcemæssig tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i barnet og deres familie. Vi er nærværende og engagerede i dagligdagen, og optaget af de faglige aspekter indenfor vort område.
Ringkøbing-Skjern kommunes Fælles Børne- og ungesyn og politikkerne for dagtilbud, danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Fresiahaven samarbejder med Ringkøbing-Skjern kommunes fagpersoner, som tale- og høre konsulenter, psykologer, ergoterapeuter, special pædagoger, inklusions konsulenter, sundhedsplejersker, socialrådgivere og andre relevante fagpersoner hvor der er behov.
Derover har Fresiahaven to pædagoger uddannet som AKT-vejleder og sprog-vejleder.