MENU
Aula_close Layer 1

Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune er til debat.

Tirsdag den 17. november 2020 tager byrådet stilling til, hvilke forslag til ændringer i skolestrukturen der skal udsendes i høring. 

Når byrådets beslutning offentliggøres, kan forslagene til ændringer i skolestrukturen ses via dette link på kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/november/resultatet-af-byraadets-behandling-af-kommende-skolestruktur

Høringsperioden løber frem til tirsdag den 12. januar 2021. Høringssvar bedes fremsendt til Dagtilbud.Undervisning.Staben@RKSK.DK